Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksJudges Profile (Intermediate Court)

Honourable Judge Muhammed Faisal bin PDJLD DSP Haji Kefli
Intermediate Court Judge

Honourable Judge Radin Safiee bin Radin Mas Basiuni

Intermediate Court Judge

Honourable Judge Haji Nabil Daraina bin PUKDPSSU Haji Awang Badaruddin
Intermediate Court Judge

Honourable Judge Ramzidah binti PDKD Haji Abdul Rahman
Intermediate Court Judge

Honourable Judge Pengiran Masni binti Pengiran Haji Bahar
Intermediate Court Judge​

Honourable Judge Dayangku Hajah Norismayanti binti Pengiran Haji Ismail
Intermediate Court Judge

Honourable Judge Lailatul Zubaidah binti Haji Mohd Hussain
Intermediate Court Judge