Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Judiciary News and Current Issues

Manage PermissionsManage Permissions
NOTIFICATION COA SESSION – FEBRUARY-MARCH 2021

NOTIFICATION

COURT OF APPEAL SESSION – FEBRUARY-MARCH 2021

 

Please be informed that the Court of Appeal February-March 2021 session is postponed to May-June 2021 due to unforeseen circumstances.

 

The new cause list will be issued and uploaded onto the website at a later date.

 

CHIEF REGISTRAR

SUPREME COURT

 

 

PEMBERITAHUAN

SESI MAHKAMAH RAYUAN – FEBRUARI-MAC 2021

 

Dengan penuh hormat, sila ambil maklum bahawa sesi Mahkamah Rayuan bagi Februari-Mac 2021 akan ditangguhkan kepada bulan Mei-Jun 2021 di atas sebab sebab yang tidak dapat dielakkan.

 

Jadual kes-kes akan dikeluarkan dan dimuat naikkan ke sesawang Kehakiman pada satu tarikh yang terdekat.

 

KETUA PENDAFTAR

MAHKAMAH BESAR

 


Attachments
Created at 18/02/2021 09:01 PM by Mohamad Jazmi bin Hj Mohamad Kamel
Last modified at 18/02/2021 09:01 PM by Mohamad Jazmi bin Hj Mohamad Kamel