Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Judiciary News and Current Issues

Manage PermissionsManage Permissions
NOTIS PENUTUPAN SEMENTARA PERKHIDMATAN KAUNTER MAHKAMAH-MAHKAMAH SIVIL

Dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19 di Negara Brunei Darussalam, dengan ini dimaklumkan bahawa semua kaunter-kaunter perkhidmatan di Mahkamah Sivil di ke empat-empat daerah adalah ditutup buat sementara waktu bermula HARI SELASA, 24hb Mac 2020 sehingga suatu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian (kecuali kaunter pembayaran bagi pembayaran denda dan sebagainya).

Sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut, orang ramai boleh menghubungi pihak Mahkamah melalui telefon pada waktu berkerja atau email kepada alamat seperti berikut:


MAHKAMAH TINGGI

Unit Pendaftaran Mahkamah Tinggi:

Telefon – 2235842 atau email- court.registry@judicial.gov.bn

Unit Pendaftaran Kebankrapan:

Telefon – 2243939 ext 155 atau email – kebankrapan@judicial.gov.bn

Unit Pendaftaran Waris:

Telefon – 2243939 ext 109 atau email kepada probate.registry@judicial.gov.bn

Unit Pendaftaran Pekahwinan Sivil:

Telefon - 2235842 atau email kepada marriage.registry@judicial.gov.bn

Unit Penterjemahan:

Telefon – 2243939 ext 104 atau email kepada court.translator@judicial.gov.bn

 

MAHKAMAH RENDAH

Bandar Seri Begawan

Telefon: 2232979

Email seperti berikut:

Bahagian Pendaftar Mahkamah Rendah - bsbsubordinatecourt.registrar@judicial.gov.bn

Registri Kes Jenayah - bsbsubordinatecourt.criminal@judicial.gov.bn

Registri Kes Sivil - bsbsubordinatecourt.civil@judicial.gov.bn

 

Mahkamah Rendah Kuala Belait

Telefon: 3330385 atau 3331585

Email: kbcourt.civil@judicial.gov.bn

 

Mahkamah Rendah Tutong

Telefon: 4220503

Email: tutong.court@judicial.gov.bn

 

Mahkamah Rendah Temburong

Telefon: 5221019

Email: temburong.court@judicial.gov.bn

Sebarang kesulitan yang dihadapi adalah amat dikesali dan Mahkamah Sivil memohon maaf atas perkara ini.

Attachments
Created at 21/03/2020 08:41 PM by Mohamad Jazmi bin Hj Mohamad Kamel
Last modified at 25/03/2020 12:35 PM by Norzalinawati Binti Razali